Floriade Expo 2022

Een gestructureerd, kwalitatief en activerend coachingsprogramma op individueel én teamniveau

Over Floriade Expo 2022

Je kent de Floriade vast als de Expo die bezoekers van over de hele wereld trekt. Het thema van Floriade 2022 is Growing Green Cities. Maar Floriade is meer dan alleen de Expo: Floriade heeft een kennisprogramma dat wordt ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit Floriade Kennisprogramma onderzoekt de vraag ‘Hoe maken we steden groener, gezonder en leuker?’.

Behoefte

Het kennisprogramma bevat een traineeship van zes maanden waarbij trainees onderzoek doen naar het thema Growing Green Cities en onderwerpen als Urban food, Biobased Building en Regenerative Agriculture. In het traineeship staan persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling centraal. Het Floriade Kennisprogramma zocht een partner om de persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling te begeleiden, met als doel samenwerking binnen Growing Green Cities te versterken.

Aanpak

Yoogo begeleidt het team met de volgende stappen:

Kickoff

  • Momentopname: het meten van de talenten, competenties en motivaties van de trainees op dat moment.
  • Geven van inzicht: wat zijn de sterke punten van het team en wat zijn de ontwikkelingspunten? Wat zijn de valkuilen en hoe kan het team deze vermijden?
  • Teamontwikkelplan: een plan dat antwoord geeft op de vraag “Wat hebben we nodig om ons team optimaal te laten presteren?”

 

Het teamontwikkelplan beschrijft het gedrag dat het team van zichzelf wil zien en de stappen om daar naartoe te werken. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale cohesie, bewustwording rondom verschillende karakters, motivatie en gezamenlijke werkmomenten.

Coaching

  • Gedurende het traineeship zijn er vaste reflectiemomenten waarin het team kijkt of ze het gedrag beschreven in het ontwikkelplan in praktijk brengt.
  • Na drie maanden, halverwege, is er een interventie om ruime aandacht en een inhoudelijke boost te geven aan de teamontwikkeling.
  • Aan het einde van het programma is er opnieuw een coachmoment. In dit moment staat de vraag “Hoe kun je jouw ervaring met het werken binnen dit team meenemen richting de toekomst?” centraal.

Resultaat

Een gestructureerd, kwalitatief en activerend coachingsprogramma op individueel én teamniveau.