Zorgwerk

Zorgwerk begon 25 jaar geleden als uitzendbureau voor de zorg. Anno 2022 is Zorgwerk een full service, innovatief platform waar dagelijks vele duizenden professionals en opdrachtgevers uit verschillende sectoren elkaar weten te vinden. Digitalisering zit in het DNA van deze snelgroeiende organisatie. In 2014 bracht de organisatie een zeer goed gewaardeerde app uit die professionals in staat stelt zelf te bepalen waar, wanneer en hoe vaak ze werken.

Behoefte

Zorgwerk kreeg de behoefte om de digitalisering die ze aan de voorkant doormaakte, ook aan de achterkant door te voeren. Zorgwerk is een snelgroeiend bedrijf en wilde op het gebied van onder andere finance, sales en recruitment met behulp van business intelligence de groei maken van verantwoorden naar besturen. Door meer anticiperend te gaan werken wil Zorgwerk slimmer opereren in een steeds veranderende markt.

Samenwerking

Voor die verbeterslag wilde Zorgwerk samenwerken met een partner die het bedrijf goed snapt en ziet in welke groeifase zij zit. Quincy Berry, CFO van Zorgwerk, had drie duidelijke kwalificaties voor het uitzoeken van de juiste partner:

  1. Business knowledge
  2. Sociaal en communicatief vaardig
  3. Strategisch denkvermogen

Yoogo werd door Zorgwerk gekozen als partner vanwege de kwaliteiten in strategisch denken, de expertise in technologie, de flexibiliteit en snelheid in werken en de frequentie en kwaliteit van de communicatie.

Aanpak

Het samenwerkingsproces verliep volgens de volgende stappen:

  1. Intake: brede inventarisatie van de wensen van Zorgwerk
  2. Verdieping: vaststellen van de technical requirements voor het dashboard
  3. Prototype: ontwikkeling van de eerste versie van het design
  4. Ontwikkelen: een interactief proces van bouwen en verbeteren

De ontwikkeling van het dashboard liep parallel aan de migratie naar een nieuw finance systeem. In de wereld van finance is dat ongebruikelijk: traditioneel kiest men ervoor om eerst het een af te ronden en daarna het volgende te starten. In deze samenwerking zijn we tijdens de migratie al gaan bouwen. Op basis van de voorwaarden en kaders die al duidelijk werden, konden we met Yoogo 80% van het platform al ontwikkelen. Met een groot bijkomend voordeel dat de migratie soepeler verliep doordat wij in detail mee konden kijken naar het resultaat. Na het afronden van de migratie kon Zorgwerk direct live met de rapporten en dashboards.

Resultaat

Door de samenwerking met Yoogo is Zorgwerk wendbaarder en schaalbaarder geworden. Met behulp van duidelijke, uniforme criteria voor het beoordelen van data kan de organisatie de kwaliteit van data beter waarborgen. Oftewel: geen 380 Excelbestanden meer, maar één dashboard met één versie van de werkelijkheid. Een werkelijkheid die de diepgang heeft om voorspellend te kunnen werken.

Is jullie organisatie ook gebaat bij een gebruiksvriendelijk dashboard dat jullie schaalbaarheid vergroot, slimme inzichten oplevert en nieuwe mogelijkheden brengt? Ontdek onze aanpak voor het digitaliseren van informatievoorziening.