blogoverzicht

Wat zijn organisatiedoelstellingen?

Organisatiedoelstellingen zijn doelen die gaan over een bepaalde gewenste situatie die je op een specifiek tijdstip bereikt wil hebben met elkaar. Organisatiedoelstellingen vloeien voort uit de missie van een organisatie en laten zien wat de gezamenlijke ambitie is.

Meer weten over de impact van datawarehousing voor jouw onderneming?

Organisatiedoelen zijn er in allerlei soorten en maten. Voorbeelden van organisatiedoelen zijn:

 1. De klantvriendelijkheid onder medewerkers vergroten
 2. 12 nieuwe locaties openen binnen de komende vier jaar
 3. De diversiteit binnen het team vergroten
 4. Teams efficiënter laten werken
 5. Websiteverkeer verhogen tot 300.000 bezoeker per jaar tegen 2024
 6. Reduceer de kosten met 12%
 7. 5% omzetgroei bereiken
 8. De doorlooptijd van een proces inkorten
 9. Het energieverbruik verminderen met 15%
Teameffectiviteit: Zo kun je teams effectiever maken

Je ziet meteen: de ene doelstelling is specifiek, de andere juist algemener geformuleerd. Sommige doelen hebben betrekking op een individu of team, anderen op de hele organisatie. Organisatiedoelstellingen kunnen zich op verschillende niveaus bevinden:

 • Op strategisch niveau: dit zijn kwalitatieve, langetermijndoelen waar je als organisatie naar streeft. Het zijn algemenere doelstellingen die de richting aangeven die de organisatie op wil gaan. Strategische doelen gaan dus over hoe jullie in de toekomst willen werken, om daar naartoe te kunnen groeien.
 • Op tactisch niveau: de doelen op dit niveau gaan over het omzetten van hogere ambities naar operationele doelen. Denk bijvoorbeeld aan de doelen van een team. Tactische doelen zijn de brug tussen strategische en operatieve doelen: ze verbinden de meetbare, dagelijkse processen aan de doelen die gaan over het grote geheel. Het gaat dus over hoe je de dagelijkse werkzaamheden slimmer doet.
 • Op operatief niveau: dit zijn bijvoorbeeld de doelen van een klein team of van een individu. Operatieve doelen gaan over de korte termijn en over dagelijkse werkzaamheden.
Ben jij op zoek naar een strategisch partner voor het bouwen van een datawarehouse en datamodel?

Welke strategische organisatiedoelstellingen kan je formuleren?

Strategische organisatiedoelstellingen gaan over ‘the bigger picture’. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan over thema’s als financiën, klantgerichtheid, groei en HR. Denk aan doelen over inkomsten verhogen, kosten reduceren, klanttevredenheid verhogen, het aanbreken van nieuwe markten, het ontwikkelen van nieuwe producten, het aantrekken van talent of het verhogen van teameffectiviteit. Welke strategische organisatiedoelstellingen je kunt formuleren voor jullie organisatie, is afhankelijk van jullie missie. Waarom bestaan jullie, wat is jullie hoogste doel? Welke doelstellingen hebben jullie nodig om daar te komen?

Organisatiedoelstellingen formuleren: bottom-up?

Misschien klinkt het alsof organisatiedoelstellingen van bovenaf worden geformuleerd en voorgeschreven. Een bottom-up aanpak, waarin teams eigen doelstellingen formuleren, is veel effectiever. Het is voor het eindresultaat op organisatieniveau belangrijk dat teams eigenaarschap voelen: het geloof in eigen doelstellingen is noodzakelijk om ook echt achter die doelen te kunnen staan. Als Yoogo ondersteunen we organisaties door teams te coachen in het opstellen van teamdoelen die bijdragen aan het hogere, gemeenschappelijk doel.

Organisatiedoelstellingen en Business Intelligence

Binnen een organisatie zijn er vaak wel honderden doelstellingen, en dan hebben we de persoonlijke doelen van medewerkers nog niet meegeteld. Het is belangrijk dat deze doelen met elkaar in lijn zijn en je samen op een effectieve manier aan de hogere doelen werkt. hoe je dat doet? Business Intelligence is ‘the way to go’: door de data die van belang is te verzamelen en met elkaar in verbinding te brengen, krijgen medewerkers inzicht in waar ze staan. Business Intelligence helpt teams ontwikkelingen te begrijpen en zelf de juiste keuzes te nemen om hun doelen te bereiken.

Wat kan Yoogo doen om doelen voor je organisatie te verwezenlijken?

Als strategisch partner helpt Yoogo duidelijke doelstellingen te formuleren die bij jullie organisatie passen. Die doelstellingen vertaalt Yoogo naar een datastrategie: een visie die beschrijft hoe data ingezet kan worden bij het behalen van deze organisatiedoelen. Tegelijkertijd is Yoogo je technisch partner die het dashboard ontwikkelt waarin doelstellingen bij elkaar komen. Zowel op strategisch als technisch vlak helpt Yoogo de teams binnen jullie organisatie zo effectiever te werken en doelen eerder te bereiken.

Op zoek naar een partner die jullie helpt strategische organisatiedoelen te stellen en een start te maken met datagedreven werken? Maak kennis met Yoogo.

Meer weten over hoe Yoogo het inzicht vergroot in talenten, competenties en motivaties?

En hoe dit leidt tot effectievere teams?

Veelgestelde vragen over organisatiedoelstellingen

Wat zijn organisatiedoelstellingen?
Een assessment is enerzijds een psychologisch onderzoek om er middels testen en vragenlijsten achter te komen waar medewerkers goed in zijn, waar ze zich nog verder in kunnen ontwikkelen en hoe het met hun motivatie gesteld is. Anderzijds brengt een assessment in kaart welke teamrollen je eventueel nog mist en hoe je het team beter kan laten samenwerken, aanvullen of ondersteunen. Handig voor selectieprocedures.
Waarom zijn organisatiedoelstellingen belangrijk?
Het werken met organisatiedoelstellingen heeft veel voordelen: • Het geeft focus zodat je ook duidelijke prioriteiten kunt stellen • Het geeft richting aan het werk. Door naar doelen te streven verhoogt de motivatie van medewerkers. • Het zorgt voor betrokkenheid onder medewerkers. Voorwaarde is wel dat je medewerkers betrekt bij het opstellen van de organisatiedoelstellingen. Op die manier zijn ze er ‘mede-eigenaar’ van en voelen ze zich zowel erkend als verantwoordelijk. • Het zorgt ervoor dat je kunt meten. Medewerkers kunnen de voortgang inzien, de gevolgen van acties meten en beoordelen wat er moet gebeuren om de organisatiedoelstellingen te behalen.
Wat zijn voorbeelden van organisatiedoelstellingen?
Voorbeelden van organisatiedoelstellingen zijn: klantvriendelijkheid vergroten, nieuwe locaties openen, diversiteit vergroten, kosten reduceren, omzetgroei bereiken, energieverbruik verminderen.
Wat zijn strategische organisatiedoelstellingen?
Strategische organisatiedoelstellingen zijn lange-termijn doelen die een organisatie opstelt om haar doelen en missie te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om groei van de omzet, verbetering van de productiviteit, het verkrijgen van een leidende positie in de markt of het verhogen van de innovatie-inspanningen om nieuwe producten te ontwikkelen.
Wat is de relatie tussen organisatiedoelstellingen en Business Intelligence?
Business Intelligence helpt organisaties om hun doelen te behalen. Business Intelligence is een verzameling van processen, methoden en technologieën die worden gebruikt om data te verzamelen, analyseren en presenteren, zodat beslissers in staat zijn om geïnformeerde beslissingen te nemen.
Meer weten over hoe Yoogo het inzicht vergroot in talenten, competenties en motivaties? En hoe dit leidt tot effectievere teams?