blogoverzicht

Wat is een data warehouse?

Een datawarehouse is een verzameling van systemen en diensten die er samen voor zorgen dat data op een centrale plek kan worden verzameld, opgeslagen, geconsolideerd en ter beschikking kan worden gesteld voor krachtige data analyses. Het is de infrastructuur waarbinnen je alle data, van binnen en buiten de organisatie, samenbrengt en ETL (Extract-Transform-Load)-processen ervoor zorgen dat alle data actueel is en blijft.

Meer weten over de impact van datawarehousing voor jouw onderneming?
Hoe zet je een datawarehouse op?

Jouw organisatie begeeft zich in een continue opererende en veranderende omgeving. In ons financieel dashboard volg je daarom live je resultaten en zoom je in op het ultieme detailsniveau. Fouten zijn direct zichtbaar en correcties kunnen meteen worden doorgevoerd. Zo opereer je niet achteruit aan tijdsintensieve rapportages en momentopnames, je speelt juist in op de toekomst.

Hoe je een datawarehouse opzet is voor iedere organisatie anders, maar elke organisatie zou, volgens Yoogo, in ieder geval dit beknopte stappenplan moeten volgen:

Teameffectiviteit: Zo kun je teams effectiever maken
  1. Neem de strategische doelen van de organisatie als uitgangspunt.
  2. Bepaal welke stuurinformatie essentieel is om de strategische doelen te behalen. Niet alleen voor de directie, maar ook voor je teams.
  3. Benoem de databronnen die nodig zijn voor deze data
  4. Kies een datawarehouse architectuur en technologie (Cloud vs offline)
  5. Ontwikkel het datamodel voor het datawarehouse
  6. Verrijk je datamodel met nieuwe databronnen
Ben jij op zoek naar een strategisch partner voor het bouwen van een datawarehouse en datamodel?

Wat zijn de voordelen van een datawarehouse?

Een datawarehouse heeft veel voordelen. Het allergrootste voordeel is, je raadt het al: het verbetert het inzicht. Met dat inzicht zie je risico’s en kansen sneller en maak je betere beslissingen. Maar daarnaast heeft het ook de volgende voordelen:

  • Het brengt snelheid: de gegevens hoef je niet meer te verzamelen omdat de beschikbare data geautomatiseerd wordt verwerkt tot inzichten. Zo hoef je je veel minder of helemaal niet meer bezig te houden met het verwerken van informatie, maar kun je je richten op het interpreteren van ontwikkelingen.
  • Het geeft realtime informatie: je data is niet van gisteren, en dus jij ook niet. Up to date gegevens vormen de beste basis voor een slimmer beslissingsproces.
  • Het organiseert lekker: de organisatie van je data en databronnen in een warehouse is doordacht, overzichtelijk en zorgt voor een duurzame gegevensarchitectuur. Geen gefragmenteerde data of meerdere werkelijkheden, maar één werkelijkheid, centraal opgeslagen en voor iedereen toegankelijk.
  • Het zorgt voor veiligheid: een datawarehouse zorgt ervoor dat je data centraal bewaard en beveiligd is en alleen toegankelijk is voor geautoriseerde medewerkers.